Mânăstirile din Nordul Moldovei sunt una dintre cele mai căutate destinații turistice din această parte de țară. Se poate spune că fiecare român ar trebui să ajungă aici cel puțin odată în viață. Și chiar dacă există foarte multe circuite turistice organizate, cel mai bun mod de a vizita aceste biserici este pe cont propriu. Astfel, vă veți putea rezerva suficient timp pentru fiecare, cazându-vă la pitoreștile pensiuni din regiune sau chiar la mânăstiri și bucurându-vă de farmecul naturii și de frumusețea acestor opere de artă cultă ce trădează moștenirea artistică și religioasă a neamului românesc.

Humor, o mânăstire ce trebuie vizitată
Humor, o mânăstire ce trebuie vizitată

Mânăstirile din Nordul Moldovei și istoria lor

Dintre toate locurile frumoase pe care această țară le are, zona de Nord a Moldovei a fost binecuvântată cu o natură darnică și niște oameni harnici și credincioși. De-a lungul timpului, conducătorii acestor locuri au pus un mare accent pe credință astfel că nu trebuie să ne mire faptul că majoritatea ctitoriilor de aici se datorează lui Ștefan cel Mare și domnitorilor ce i-au urmat la tron. În plus, în vremea marelui Ștefan s-a născut un stil arhitectural trilobal, unic pentru această regiune, și cu ample picturi murale atât la interiorul cât și la exteriorul bisericilor. Astfel s-a dorit ca și oamenii de rând, mulți dintre ei analfabeți, să înțeleagă și să cunoască istoria Noului și Vechiului Testament, povestit în imagini pe pereții bisericilor.

Mânăstirea Voroneț

Probabil că Mânăstirea Voroneț este cea mai cunoscută dintre toate mânăstirile din Nordul Moldovei și nici nu este de mirare. Lăcașul de cult face parte dintr-un adevărat complet monahal medieval ce a fost construit nu foarte de parte de locul în care se află orașul Gura Humorului de azi.

Manastirea Voronet
Manastirea Voronet

Biserica își păstrează și azi forma inițială pe care o avea atunci când a fost construită iar pictura a fost realizată în timpul domnitorului Ștefan cel Mare, motiv pentru care tabloul său votiv se află în naos. Dar ceea ce probabil cunoaște toată lumea este culoarea Albastru de Voroneț, o nuanță de albastru foarte specială a cărei rețetă s-a pierdut în negura timpului. Însă ea mai poate fi văzută azi pe pereții mânăstirii iar specialiștii care au analizat-o presupun că ar avea la bază azuritul, un mineral semiprețios.
Ridicată în anul 1488, mânăstirea Voroneț este considerată în egală măsură cea mai importantă ctitorie a domnitorului Ștefan cel mare dar și o adevărată Capelă Sixtină a Estului, nume care este cu nimic exagerat.

Mânăstirea Humor

O biserică deosebit de frumoasă ce nu trebuie ratată atunci când faceți un tur printre Mânăstirile din Nordul Moldovei este cea de la Mânăstirea Humor, ridicată în 1530 de logofătul Toader Bubuiag. Locul ei se află la mică distanță de o altă așezare călugărească ctitorită cu vreo 100 de ani mai devreme de marele vornic Ioan. Din păcate, aceasta din urmă a fost prădată și distrusă de tătari. Astfel, în timpul domniei lui Petru Rareș, așezământul este reconstruit și o nouă biserică este ridicată. În interiorul acesteia, pictura este făcută de meșterul Toma de la Humor și o mică echipă de pictori care au lăsat în urma lor unele dintre cele mai frumoase picturi votive din Moldova.

Mânăstirile din Nordul Moldovei, Humor
Mânăstirile din Nordul Moldovei, Humor

Mânăstirea Moldovița

Moldovița este ctitoria domnitorului Petru Rareș și a fost realizată în 1532. Cinci ani mai târziu, același meșter Toma care a realizat și pictura mânăstirii Humor, se ocupă de realizarea icoanelor și scenelor de pe pereții interiori și exteriori  al Mânăstirii Moldovița. Nu la foarte mult timp după aceea, Petru Rareș își continuă opera și transformă biserica într-o adevărată fortificație, cu ziduri de jur împrejur și chilii pentru călugării de aici.

Moldovița și picturile exterioare o caracteristică pentru Mânăstirile din Nordul Moldovei
Moldovița și picturile exterioare o caracteristică pentru Mânăstirile din Nordul Moldovei

Mânăstirea Sucevița

Printre Mânăstirile din Nordul Moldovei se numără și Sucevița. Atestată documentar încă din 1582, despre aceasta s-a crezut o bună bucată de vreme că ar fi fost ridicată de domnitorul Petru Șchiopu. Totuși în urma cercetărilor a reieșiti că autorii acestui lăcaș sunt membrii familiei Movileștilor. Ei au fost cei ce au ridicat Sucevița un exemplu creator de arhitectură moldovenească la care s-au adăugat în mod inspirat elemente bizantine și chiar gotice plus detalii ce mai pot fi văzute doar în vechile biserici moldovenești din lemn.

Manastirea Sucevita vazuta de sus
Manastirea Sucevita vazuta de sus

Clădirea este, asemenea multor alte mânăstiri din zonă, construită după un plan trilobat într-un stil ce s-a statornicit pe vreme domnitorului Ștefan cel Mare și care a fost continuat vreme de încă două secole. Și la fel ca și în cazul celorlalte biserici de care discutăm aici, pictura murală este extraordinar de frumoasă, detaliată și plină din scene desprinse din Noul și Vechiul Testament.

Suceviţa
Suceviţa

Alte biserici pictate

Deși când vorbim de Mânăstirile din Nordul Moldovei ne gândim doar la locurile în care călugării și măicuțele își duc viața monahală, această regiune a Moldovei ascunde și alte comori de preț, biserici pictate ce nu trebuie trecute cu vederea la un tur al zonei.

Biserica Arbore

Biserica Arbore are o istorie la fel de veche la fel ca mai toate Mânăstirile din Nordul Moldovei, doar că ea a fost paraclis de curte pentru pârcălabul Luca Arbore. În paranteză fie spus, nici măcar ridicarea lăcașului de cult nu l-a scăpat pe pârcălab de furia domnitorului Ștefăniță care a pus ca acesta să fie omorât pentru deciziile pe care Luca Arbore le-a luat fără acordul domniei. Dar hai să nu divagăm…

Biserica Arbore
Biserica Arbore

Biserica este una de o excepțională armonie arhitectonică iar pictura a fost realizată abia în 1541 de artistul ieșean Dragoș Coman. Însă din opera acestuia nu s-a păstrat foarte mult, principala culoare ce încă se mai poate vedea fiind albastrul, care ca și la Voroneț, a supraviețuit surprinzător de bine.

Biserica Arbore, de vizitat alături de Mânăstirile din Nordul Moldovei
Biserica Arbore, de vizitat alături de Mânăstirile din Nordul Moldovei

Biserica Pătrăuți

Biserica cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci din Pătrăuți este specială pentru că aceasta se știe că este cu siguranță cea mai veche ridicată de domnitorul Ștefan cel Mare și care este încă în picioare. De altfel și pe fațada ei se află o pisanie în slavonă cu textul Io Ștefan Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi acest hram în numele cinstitei cruci în anul 6995 luna iunie 12. Și cu toate că Ștefan ar mai fi ridicat și altele înaintea ei, ele nu au supraviețuit și au fost reconstruite în timp.

Picturi încă vizibile pe pereții exteriori la Biserica Pătrăuți
Picturi încă vizibile pe pereții exteriori la Biserica Pătrăuți