Camera de oaspeti, cu o nelipsita oglinda si tabloul Juliei; daca priviti in reflexia oglinzii veti vedea si tabloul mamei ei

Camera de oaspeti, cu o nelipsita oglinda si tabloul Juliei; daca priviti in reflexia oglinzii veti vedea si tabloul mamei ei

Biroul lui B.P. Hasdeu

Camera de oaspeti, cu o nelipsita oglinda si tabloul Juliei; daca priviti in reflexia oglinzii veti vedea si tabloul mamei ei

Biroul lui B.P. Hasdeu
Castelul Juliei Hasdeu, vedere din fata

Descopera locuri